Abdij van Cluny

Rijden we oostwaarts dan kunnen we op anderhalf uur rijden van Moulin de Broaille twee bestemmingen combineren, Cluny met de abdij en het Chateau de Cormatin. Cormatin ligt op een kwartiertje rijden van Cluny.

De abdij van Cluny, gesticht in 910, was in de middeleeuwen de machtigste benedictijnenabdij van het Westen. De abdijkerk, die vroeger een lengte van 187 meter en een hoogte van 30 meter had onder het gewelf, was de grootste kerk van de Christelijke wereld tot aan de bouw van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Ondanks de vele verwoestingen tijdens de godsdienstoorlogen zijn er toch veel overblijfselen bewaard die getuigen van een prestigieus verleden.
De abdij werd in 909 of 910 gesticht door Willem I van Aquitanië, hertog van Aquitanië en graaf van Mâcon, bijgenaamd Willem de Vrome. Dankzij de toenemende welvaart van de abdij konden het klooster en de kloosterkerk steeds weer worden verfraaid en vergroot. Dit heeft er toe geleid dat in Cluny achtereenvolgens drie kerken hebben gestaan die steeds moesten wijken voor hun opvolger. De laatste kerk was een zeer grootse kerk, een van de mooiste bouwwerken uit die tijd. Het schip van de kerk had aan beide zijden twee zijbeuken. Aan de kruising was het koor verbonden met een kooromgang, waarbij om de kooromgang vijf kooromgangkapellen waren gebouwd. Bovenop de kerk waren acht torens gebouwd, twee boven de narthex, een vieringtoren, twee torens boven de beide transepten, twee kleine torens naast de zijbeuken en de transepten en een toren boven het koor. De hele kerk was rijkelijk versierd. Het klooster werd in 1790 opgeheven, waarna de kerk van Cluny grotendeels werd vernietigd tijdens de Franse Revolutie. Tegenwoordig is alleen nog een deel van het transept met twee torens over.

Fotogallerij